Value Plus rozwijamy ludzi w organizacjach

Skontaktuj się z nami: +48 500 450 510 +48 696 774 113

Jesteś zainteresowany szczegółowym planem? Zadzwoń pod telefon 696 774 113!

Obserwujemy, że współcześnie lider odczuwa dużą presję z powodu ogromnej odpowiedzialności. Jednocześnie często też nie ma czasu na wielogodzinne konsultacje i warsztaty, z których korzystają jego ludzie. Dla takiego przywódcy stworzyliśmy program rozwojowy Executive coaching+, dzięki któremu wzmocni swoje kompetencje i umiejętności na indywidulanych sesjach dopasowanych do jego potrzeb.

Rozwiązania Executive coaching + polecamy, gdy problemami są:

 • Samotność na szczycie
 • Szukanie wewnętrznej motywacji
 • Opór przed wchodzeniem w funkcje reprezentacyjne (np. wystąpienia publiczne)
 • Nieradzenie sobie z presją celów, zadań, czasu, budżetu
 • Jawny lub ukryty opór przed wdrażaniem zmian
 • Stagnacja, rutyna i brak kreatywności
 • Nieosiąganie celów przez nieumiejętność zarażania innych ideami, wpływania na współpracowników i budowania koalicji
 • Brak wyraźnej wizji i pomysłu na rozwój biznesu
 • Wejście w nową rolę zawodową wynikającą z awansu wewnętrznego
 • Brak poważania lub trudność w budowaniu autorytetu w zespole lub organizacji
 • Brak osobistej marki lidera i widoczności w organizacji
 • Nieumiejętne dobieranie narzędzi przywódczych do sytuacji
 • Problemy z delegowaniem i egzekwowaniem zadań
 • Wysoka rotacja pracowników
 • Jawne i ukryte konflikty wpływające na klimat pracy i efektywność
 • Dobór członków zespołu
 • Stawianie czoła trudnym sytuacjom interpersonalnym w zespole
 • Pogodzenie działań strategicznych z operacyjnymi
 • Zarzadzanie oczekiwaniami pracowników
 • Brak pomysłu na rozwijanie członków zespołu
 • Brak zaufania
 • Sposób dawania i przyjmowania informacji zwrotnej
 • Potrzeba wsparcia w wypracowaniu wspólnej wizji i strategii dla organizacji

Przykładowe realizacje:

 • Indywidulane sesje coachingowe dla liderów
 • Wsparcie psychologiczne w kryzysie
 • Interwencje
 • Coaching grupowy dla liderów
 • Coaching zespołowy

Referencje