Value Plus rozwijamy ludzi w organizacjach

Skontaktuj się z nami: +48 500 450 510 +48 696 774 113

Jesteś zainteresowany szczegółowym planem? Zadzwoń pod telefon 500 450 510!

Naszym zdaniem dobre przywództwo jest kluczowym czynnikiem działania zdrowej i skutecznej organizacji. Dzięki świadomym przywódcom ludzie realizują cele operacyjne i strategiczne, a organizacje osiągają wyniki finansowe w duchu szacunku i uwzględniania ludzkich potrzeb. Z myślą o liderze XXI wieku powstał pakiet rozwiązań Lider+.

Rozwiązania Lider+ polecamy, gdy problemami są:

 • Wejście w nową rolę zawodową wynikającą z awansu wewnętrznego
 • Brak poważania lub trudność w budowaniu autorytetu w zespole lub organizacji
 • Brak osobistej marki lidera i widoczności w organizacji
 • Nieosiąganie celów przez nieumiejętność zarażania innych ideami, wpływania na współpracowników i budowania koalicji
 • Nieumiejętne dobieranie narzędzi przywódczych do sytuacji
 • Problemy z delegowaniem i egzekwowaniem zadań
 • Jawny lub ukryty opór przed wdrażaniem zmian
 • Wysoka rotacja pracowników
 • Jawne i ukryte konflikty wpływające na klimat pracy i efektywność
 • Motywowanie siebie i innych
 • Stagnacja, rutyna i brak kreatywności
 • Dobór członków zespołu
 • Stawianie czoła trudnym sytuacjom interpersonalnym w zespole
 • Pogodzenie działań strategicznych z operacyjnymi
 • Zarzadzanie oczekiwaniami pracowników
 • Brak pomysłu na rozwijanie członków zespołu
 • Sposób dawania i przyjmowania informacji zwrotnej
 • Wdrażanie zmian

Przykładowe realizacje:

 • Zarządzanie oczekiwaniami pracowników
 • Program rozwojowy Prime Leadership
 • Coachingowy styl zarzadzania
 • Negocjacyjny styl zarządzania
 • Training on the job dla lidera

Referencje