Value Plus rozwijamy ludzi w organizacjach

Skontaktuj się z nami: +48 500 450 510 +48 696 774 113

Jesteś zainteresowany szczegółowym planem? Zadzwoń pod telefon 696 774 113!

Promujemy mentoring jako nowoczesną metodę budowania relacji i przepływu wiedzy między pokoleniami. Firmy, w których działają aktywnie programy mentoringowe cieszą się wyższym zadowoleniem pracowników, mniejszą rotacją i wyższym zaangażowaniem. Co więcej, długofalowo firma oszczędza, bo raz zakupiona ekspertyza, multiplikuje się wewnątrz organizacji. Z myślą o przedsiębiorstwach, które chcą wdrożyć lub usprawnić wewnętrzne programy mentoringowe stworzyliśmy linię produktów Mentoring+.

Rozwiązania Mentoring+ polecamy, gdy problemami są:

 • Niewykorzystanie wiedzy i potencjału tkwiącego już w organizacji
 • Nierówny rozkład wiedzy w organizacji
 • Utrudniony przepływ wiedzy w organizacji
 • Młodsze pokolenie nie szanuje wiedzy doświadczonych pracowników
 • Doświadczeni pracownicy czują się zagrożeni przez młodszych
 • Stagnacja, rutyna i brak kreatywności
 • Jawny lub ukryty opór przed wdrażaniem zmian
 • Nieosiąganie celów przez nieumiejętność zarażania innych ideami, wpływania na współpracowników i budowania koalicji
 • Brak budżetu na zewnętrzny zakup know-how
 • Szybki i gwałtowny wzrost zatrudnienia w organizacji
 • Nieefektywne wdrożenia nowych pracowników
 • Zatrudniane talenty szybko odchodzą

Przykładowe realizacje:

 • Budowanie ścieżki mentoringowej wewnątrz organizacji
 • Kompetencje mentora
 • Training on-the job dla mentorów wewnątrz organizacji

Referencje