Value Plus rozwijamy ludzi w organizacjach

Skontaktuj się z nami: +48 500 450 510 +48 696 774 113

Jesteś zainteresowany szczegółowym planem? Zadzwoń pod telefon 696 774 113!

Jesteśmy przeświadczeni, że fundamentem każdej firmy są zdrowo funkcjonujące zespoły. Takie, które pomimo wahań rynkowych, dużej konkurencyjności i różnic interpersonalnych będą osiągały cele. W związku z tym stworzyliśmy pakiet rozwiązań Zespoły +. Dzięki naszym propozycjom ludzie pracujący w zespołach będą dbali o zrównoważony rozwój, wzajemne relacje i rezultaty.

Rozwiązania Zespoły + polecamy, gdy problemami są:

 • Nieradzenie sobie z presją celów, zadań, czasu, budżetu
 • Jawne i ukryte konflikty wpływające na klimat pracy i efektywność
 • Powolne mobilizowanie się zespołu do działania
 • Stagnacja, rutyna i brak kreatywności
 • Jawny lub ukryty opór przed wdrażaniem zmian
 • Brak integracji wśród pracowników („ja swoje zrobiłem”)
 • Manipulacje i rozgrywki oraz załatwianie swoich interesów kosztem zespołu
 • Trudności wynikające z działania w strukturze macierzowej i rozproszeniu geograficznym
 • Wielokulturowość
 • Ciągła zmiana składu zespołu
 • Nieformalni, negatywni liderzy
 • Grupy wzajemnej adoracji
 • Wykluczanie, wzajemne uprzedzenia i podziały (np. wiek, płeć, religia, lokalizacja)
 • Nierówny rozkład kompetencji i wkładu pracy (tzw. próżniactwo społeczne)
 • Niechęć do dzielenia się wiedzą
 • Osobista efektywność członków zespołu
 • Trudni współpracownicy

Przykładowe realizacje:

 • Negocjacyjny styl współpracy
 • Efektywność osobista w zespole
 • Współpraca ponad podziałami (unconscious bias)
 • Kultura feedbackowa
 • Komunikacja w zespole
 • Integracja wokół zasad

Referencje