Value Plus rozwijamy ludzi w organizacjach

Skontaktuj się z nami: +48 500 450 510 +48 696 774 113

 

zarzadzanie oczekiwaniami pracownikow

 

Jest nam niezwykle miło zaprosić Was na dwudniowe szkolenie otwarte pt. „Zarządzanie Oczekiwaniami Pracowników”.

Termin:   21-22 czerwca 2016r.

Początek:  godz. 9.00

Zakończenie:  godz. 17.00

Miejsce: Centrum Poznania. Szczegółowa lokalizacja zostanie podana po zamknięciu listy uczestników

Trenerzy prowadzący: Zofia Jakubczyńska, Inga Bielińska

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest w szczególności menedżerom, którzy: 

 • Obawiają się rozmów o „podwyżce, awansie, szkoleniach”, bo uważają, że nie mają nic do zaproponowania pracownikom
 • Pracują w branży, w której warunki dyktuje „rynek pracownika”
 • Konfrontują się z różnicami międzypokoleniowymi i odmiennym postrzeganiem pracy 
 • Chcą zwiększyć swoją odwagę do prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami, w sposób autentyczny, a nie manipulacyjny
 • Przygotowują się do prowadzenia rozmów okresowych i spodziewają się usłyszeć ze strony pracowników oczekiwania, które są nie do spełnienia
 • Dopiero zaczynają w nowej roli i chcą podnieść swoje umiejętności prowadzenia rozmów z podwładnymi

 Cele szkolenia

Po szkoleniu każdy z Was udoskonali umiejętności:

 • Swobodnego prowadzenia rozmów z pracownikami - nawet na trudne tematy
 • Prowadzenia rozmów w sposób, który rozwija potencjał w pracownikach
 • Prowadzenia śmiałych interwencji podczas rozmów z duchu partnerskiej komunikacji (nie agresywnie, nie ulegle)
 • Przeprowadzenia pracowników przez opór do zaangażowania m.in. poprzez uświadomienie sobie źródeł oporu podczas rozmów (opór własny i pracownika)

 Metody pracy

Szkolenie będzie miało charakter interaktywny i będzie Was aktywizowało poprzez:

 • Karty relacji 
 • Symulacje rozmów
 • Wchodzenie w role
 • Pracę z przekonaniami
 • Sesje udzielania informacji zwrotnych
 • Interwencje trenerów (stop klatki odnoszące to co się dzieje z grupą do sytuacji w rozmowach oceniających)
 • Studium przypadku
 • Autorefleksje
 • Mini wykłady trenerów podsumowujące treści  

Program szkolenia

Dzień I 

 • Cele informacji zwrotnych. Różnice pomiędzy bieżącą informacją zwrotną (feedback on the spot) a rozmowami rozwojowymi.
 • Zdrowa komunikacja w relacji lider – pracownik. Przechodzenie od postawy osądzającej do otwartego dialogu z pracownikiem. Różnica pomiędzy chwaleniem, krytyką, a informacją zwrotną. Zasady udzielania informacji zwrotnych w oparciu o NVC (porozumienie bez przemocy). 
 • Praca z własnymi obawami i oporem. Przegląd obaw związanych z prowadzeniem rozmów związanych z oczekiwaniami pracowników. Techniki przeramowania obaw. Co to jest opór? Przejawy oporu. Jak rozpoznać kiedy sam jestem w oporze? 
 • Zarządzanie potencjałem pracowników. Studium przypadku. Co jest możliwe? Organizacyjne ramy a oczekiwania pracowników.

Dzień II 

 • Praktyka prowadzenia rozmów. Ustalanie celu rozmowy. Praca z pytaniami. Krytyczny przegląd modeli prowadzenia rozmów. Trening techniki AIKIDO i rozmów opartych o negocjacyjny styl współpracy. Wypracowanie standardów. 
 • Symulacje rozmów z pracownikami. Praca w dwóch podgrupach, z opcją nagrywania rozmów na kamerę. Omówienie z poziomu tego, co się dzieje w trakcie symulacji. Wypracowanie rozwiązań (uczestnik – grupa – trener).
 • Kontraktowanie zmiany. Dlaczego pomiędzy rozmowami z pracownikiem nie dzieje się zmiana. Jak rozwijać potencjał pracowników 12 miesięcy w roku? Praca z metodą małych kroków.
 • Indywidualny plan działania. Stworzenie własnego planu rozwoju w obszarze prowadzenia rozmów indywidualnych z pracownikami.  

Warunki organizacji szkolenia

Cena regularna szkolenia: 1230 PLN +23% VAT.  Cena promocyjna (hasło: Wakacje 2016): 899 PLN + 23% VAT.

Cena zawiera:

 •  Prowadzenie szkolenia przez 2 wykwalifikowanych trenerów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.
 • Realizację szkolenia w grupie do 10 osób.
 • Realizację szkolenia w sali szkoleniowej renomowanego poznańskiego hotelu (min. 3 gwiazdki).
 • Obiad każdego dnia i 4 przerwy kawowe.
 • Materiały szkoleniowe (segregator, długopis, kolorowe wydruki) dla każdego uczestnika.
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia.
 •  Po zakończeniu szkolenia materiały podsumowujące najważniejsze treści.
 • Możliwość konsultacji on-line z trenerami (w odniesieniu do praktyki stosowania poznanych na szkoleniu metod) na miesiąc po ukończeniu szkolenia. 

W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników proponujemy cenę dedykowaną. 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia zgłoszenia na konto wskazane w otrzymanej fakturze proforma. 

Istnieje możliwość rezygnacji ze szkolenia, maksymalnie 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, koszty nie są zwracane.

W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwraca uczestnikom 100% kosztów szkolenia.

Zadzwoń i zarezerwuj miejsce już teraz: 500 450 510; 696 774 113

Referencje