Value Plus rozwijamy ludzi w organizacjach

Skontaktuj się z nami: +48 500 450 510 +48 696 774 113

PROFIL ZAWODOWY

Anna jest psychologiem, terapeutą i trenerem pracującym dla organizacji w obszarze kompetencji miękkich. Prowadzi interwencje psychologiczne dla pracowników w kryzysie zawodowym lub osobistym. Zajmuje się rodzicielstwem w miejscu pracy.

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła psychologię na UAM, Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii (inspirowaną NVC – nonviolent communication), jest również certyfikowanym trenerem Familylab. W zakresie psychoterapii ukończyła szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej przy Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowań i Szkolenie z Terapii Schematu. Stale doskonali swój profesjonalny warsztat, obecnie kształci się w podyplomowej szkole psychoterapii atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

SPECJALIZACJA

Pracowała w dziale HR dużej firmy produkcyjnej i odpowiadała tam za usprawnianie procesu komunikacji i tworzenie programów rozwojowych. Specjalizuje się w tematyce komunikacji interpersonalnej, usprawniania pracy zespołowej, inteligencji emocjonalnej, zarządzania stresem i life balance. Szkolenia z tego obszaru opiera o techniki poznawczo-behawioralne i mindfulness. Dodatkowo pomaga rozwijać kompetencje wychowawcze. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz z rodzicami.  Pracuje również psychoterapeutycznie w Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu.

DOŚWIADCZENIE W BRANŻACH

Związana z branżą produkcyjną, HR, z IT oraz z sektorem edukacji i promocji zdrowia psychicznego.

PO GODZINACH

Po pracy relaksuje się tam, gdzie to możliwe – w domu, w lesie, w parku, na wsi, z bliskimi, przy dobrym jedzeniu. Stara się być tu i teraz i czerpać ile to możliwe z każdej chwili. A chcąc oderwać się od codzienności ucieka w skandynawską literaturę i kino, w fantastykę i w folklor wschodniej Polski. Uczy się tradycyjnego ludowego śpiewu tzw. śpiewokrzyku. Odnajduje w tym radość, siłę i prostotę.

Referencje