Value Plus rozwijamy ludzi w organizacjach

Skontaktuj się z nami: +48 500 450 510 +48 696 774 113

PROFIL ZAWODOWY

Robert doradza klientom w zakresie przeprowadzania strategicznych zmian organizacyjnych, zarządzania kapitałem ludzkim i procesami biznesowymi. Prowadzi sesje coachingowe i mentoringowe dla kadry top menedżerskiej. Jest znany z wyzwalania kreatywności i motywacji klientów, dzięki czemu wzrasta ich aktywność i działanie.
Praktyk zarządzania z 17-letnim doświadczeniem zawodowym. Zajmował stanowiska związane z księgowością, finansami i controllingiem, a od 2011 roku jako menedżer kierował departamentem zarządzającym: HR, finansami oraz procesami sprzedaży i wsparcia administracyjnego.

WYKSZTAŁCENIE

Certyfikowany coach ICC. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E.Kwiatkowskiego  (WSAiB) w Gdyni oraz audyt i kontrolę wewnętrzną  w Wyższej Szkole Administracji Publicznej (WSAP) w Łodzi. Magister ekonomii - studiował zarządzanie, o profilu rachunkowość i analiza finansowa.

SPECJALIZACJA

Uczestniczył w licznych projektach restrukturyzacji organizacji oraz zatrudnienia, Development Center i rozwoju kompetencji. Zrealizował projekty z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, w tym: modeli kompetencji, systemów motywacyjnych i wynagradzania, systemów ocen okresowych, wykorzystania potencjału pracowniczego. Prowadził także audyty procesów biznesowych i organizacyjnych.
W pracy coacha opiera się na podejściu holistycznym. W programach rozwojowych ceni możliwość wykorzystania technik kreatywnych, pracę z metaforą i obrazem. Tworzy własne narzędzia i metody rozwojowe, łącząc najnowszą wiedzę i dobre praktyki. Od 2014 roku prowadzi szkolenia i treningi z zakresu: przechodzenia przez trudne zmiany, osobistej efektywności, rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych, motywacji i pracy zespołowej.
W ramach doradztwa indywidualnego specjalizuje się w coachingu biznesowym i wsparcia w rozwoju menadżerów i właścicieli firm, a także w podnoszeniu efektywności osobistej. Prowadzi szkolenia z zakresu: twardego i miękkiego HR, zarządzania finansami i ścieżką kariery.

DOŚWIADCZENIE W BRANŻACH

Realizował projekty dla firm z branży: IT, telekomunikacyjnej, produkcyjnej i energetycznej. Doskonale zna branżę HR, IT oraz działanie firm doradczych i audytowych.
Obecnie specjalizuje się w branżach: IT, Telekomunikacja, Produkcja, Energetyka, Finanse i HR.

PO GODZINACH

Prywatnie zapalony podróżnik i człowiek ciekawy prawie wszystkiego, co nowe i nieszablonowe.
W wolnych chwilach fotografuje i z pasją zajmuje sie aspektem fototerapii. Zdecydowanie dba o dobrą i harmonijną jakość życia, lubi biegać na orientację, spotykać się z przyjaciółmi i poznawać wciąż nowych ludzi.
Zmiany, traktuje jak oczywisty i ciągły proces życiowy, pozwalający na nieustanny rozwój.

Referencje