Value Plus rozwijamy ludzi w organizacjach

Skontaktuj się z nami: +48 500 450 510 +48 696 774 113

PROFIL ZAWODOWY

Łukasz zajmuje się executive coachingiem i konsultingiem w obszarze zarządzania strategicznego, projektowania oferty, zarządzania projektami i procesami.
Pracując z klientami wykorzystuje doświadczenia z trzech obszarów biznesowych, którymi zajmuje się na co dzień.
Po pierwsze, w roli prorektora Collegium da Vinci, zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem ludzi o zróżnicowanych obszarach pracy, kompetencjach, stylach pracy, narodowościach oraz kieruje dużymi, wielowymiarowymi projektami łączącymi różne obszary funkcjonalne organizacji. Po drugie prowadzi działalność doradczą wykorzystując doświadczenie z projektów badawczo-rozwojowych realizowanych wśród firm w ramach pracy na uczelni. Po trzecie jest coachem, a w swojej pracy menedżerskiej wykorzystuje podejście coachingowe, gdyż uważa to narzędzie rozwojowe za niezwykle skuteczne. Wszystkie te rodzaje działalności przez ostatnie lata z sukcesem przekładają się na wysoką skuteczność pracy z menedżerami i efektywność prowadzonego przez niego executive coachingu.  

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na specjalnościach: "Polityka gospodarcza i strategie przedsiębiorstw" na uczelni macierzystej oraz "Economie et Gestion des Entreprises" na Université de Rennes I. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na podstawie rozprawy dotyczącej relacji pomiędzy korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami krajowymi. Badania realizował w ramach stypendium badawczego Rządu Francuskiego na Université Aix-Marseille oraz Centrum Badania Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Absolwent Akademii Trenera oraz studiów podyplomowych Service Design na School of Form, ukończył kurs ACC ACSTH do akredytacji ICF, a także kurs do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Członek American Management Association oraz Institute of Coaching McLean Hospital, Harvard Medical School Affiliate.

SPECJALIZACJA

Pierwsze szlify zdobywał jako konsultant w międzynarodowej firmie doradczej biorąc udział w procesach prywatyzacyjnych przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa. W późniejszym okresie zajmował się doradztwem dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie formułowania strategii rozwoju, konstruowania portfela produktów i usług, restrukturyzacji organizacyjnej, opracowania i wdrożenia strategii marketingowej, prowadzenia analiz rynkowych. Jednocześnie był związany ze szkolnictwem wyższym pracując na różnych stanowiskach menedżerskich w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych (obecnie Collegium Da Vinci) oraz poznańskim wydziale zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie pełni funkcję Prorektora Collegium Da Vinci i jest odpowiedzialny za rozwój oraz zarządzanie procesem dydaktycznym.

Od 10 lat zarządza w sektorze usług projektami obejmującymi wiele aspektów: projektowanie oferty, R&D, zarządzanie procesami w ramach działalności operacyjnej, badania rynkowe, marketing, IT i finanse. Złożoność tych projektów,  często ich niepowtarzalność i związane z tym ryzyko sprawia, że kluczowe znaczenie ma właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi. Z tego względu w swojej pracy koncentruje się nie tyle na metodologii zarządzania projektowego, co przede wszystkim na koncepcjach i narzędziach  rozwoju pracowników, w tym zarządzaniu coachingowym. Obecnie prowadzi badania dotyczące identyfikowania i wzmacniania w organizacji osób o wysokim potencjale rozwojowym, efektywności procesów uczenia w organizacji, analizy kompetencji. Autor kilkunastu publikacji z zakresu zarządzania strategicznego i analizy decyzji konsumenckich. W ostatnich latach prowadził działalność konsultingową głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży handlu detalicznego (w tym elektronicznego) oraz handlu hurtowego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kreatywności, projektowania produktów i usług, zarządzania rozwojem oraz modelowaniu procesów biznesowych. W ramach doradztwa indywidualnego specjalizuje się w executive coachingu.

DOŚWIADCZENIE W BRANŻACH

Realizował projekty dla firm z branży: handlu hurtowego i detalicznego, edukacyjnej, ICT, FMCG, medycznej, administracji publicznej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

PO GODZINACH

Prywatnie pasjonat podróży, kuchni międzynarodowej i poznawania nowych ludzi. Duży apetyt  na życie pcha go do próbowania coraz to nowych rzeczy i podejmowania nowych wyzwań.  Zagorzały zwolennik słów George Eliot: nigdy nie jest za późno by stać się tym, kim moglibyśmy być.

Referencje